تولیدبیش از434هزار دستگاه انواع خودرو در4 ماهه اول سال

Posted by

چگونگی وضعیت مصدومان استقلال برای بازی آینده

خودرو سازان داخلی ۴۳۴ هزار و ۲۹۵ دستگاه انواع خودرو را در ۴ ماهه منتهی به پایان تیر امسال تولید کردندکه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶. ۱۷ درصد افزایش یافته است.

چگونگی وضعیت مصدومان استقلال برای بازی آینده