عراق مسیر کمک رسانی به داعش را بست

Posted by

کارت به کارت شگرد مجرمان سایبری

هادی العامری گفت: راه کمک رسانی به تروریست های داعش از طریق مرز سوریه را بستیم.

کارت به کارت شگرد مجرمان سایبری