قالیباف سند متن سخنان روحانی درباره “ایجاد ۴ میلیون شغل” را آورد

Posted by

کارنامه نظام بانکی در پرداخت وام ازدواج

مناظره ۶ کاندیدای ریاست‌جمهوری آغاز شده و هم‌اکنون در حال برگزاری است.

کارنامه نظام بانکی در پرداخت وام ازدواج