نقش وزارت فرهنگ برجسته و پررنگ است

Posted by

کارگردان سینما مهمان امشب «خندوانه»

رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت از حوزه فرهنگ با توجه به جایگاه برجسته این بخش تأکید کرد. در این دیدار برخی مسائل حوزه فرهنگ از جمله وضعیت سینما و میزان فروش فیلم‌های سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگردان سینما مهمان امشب «خندوانه»