مجازاتی سنگین در انتظار رونالدو

Posted by

کاهش قیمت تخم مرغ در میادین

کریستیانو رونالدو به دلیل «هل دادن » داور دیدار سوپر جام اسپانیا ممکن است بین 4 تا 12 جلسه از همراهی تیمش محروم شود.

کاهش قیمت تخم مرغ در میادین