دو دشمن قلب خود را بشناسید!

Posted by

کاپیتان سابق پرسپولیس: دوست دارم برای علی کریمی بازی کنم

۵۰ درصد کسانی که دچار مشکلات قلبی می‌شوند کلسترول بالا دارند خطر ناشی از عوامل روانی اجتماعی کمتر از نشانه‌های سنتی بیماری‌های قلبی عروقی مانند چاقی مصرف سیگار و فشارخون بالاست.

کاپیتان سابق پرسپولیس: دوست دارم برای علی کریمی بازی کنم