سنگ تمام پرسپولیسی سابق با حضور در جمع تیفوسی ها

Posted by

کبد چرب درمان‌پذیر است!

بنگر که در این فصل کوچی نافرجام به تراکتورسازی داشت با حضور در جایگاه 36 ورزشگاه آزادی تهران که اختصاص به تیفوسی‌های پرسپولیس دارد، به حمایت از تیم محبوبش می‌آید.

کبد چرب درمان‌پذیر است!