شفافیت اقتصادی از فساد جلوگیری می‌کند/ مشکلات اقتصادی از دغدغه های اصلی مردم است

Posted by

کرانچار به تهران آمد!

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با اشاره به اینکه امکان تامین مالی ستادها از طرف اینجانب وجود ندارد گفت: باید حداکثر دقت در مسائل مالی صورت پذیرد تا شاهد اسراف نباشیم.

کرانچار به تهران آمد!