فسخ قرارداد سرمربی حریف عربستانی استقلال

Posted by

کره شمالی، ارتش آمریکا را سوزاند

تیم التعاون عربستان حریف استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیا قرارداد سرمربی رومانیایی خود را فسخ کرد.

کره شمالی، ارتش آمریکا را سوزاند