جهانگیری چه چیزهایی در مناظره می‌گوید؟

Posted by

کره شمالی با واشنگتن وارد گفت وگو نمی‌شود

از برآیند گفته‌های اصلاح‌طلبان اینطور برمی‌آید که اسحاق جهانگیری قصد دارد در انتخابات به دفاع از عملکرد اجرایی دولت یازدهم بپردازد و در مقابل انتقادات احتمالی مطروحه، در کنار رئیس‌جمهور قرار بگیرد.

کره شمالی با واشنگتن وارد گفت وگو نمی‌شود