ارتباط بروز بیماری و افزایش تعریق بدن

Posted by

کره شمالی: زیردریایی آمریکا را غرق می‌ کنیم

این درست است که عرق کردن فواید زیادی دارد و یک وضعیت معمولی است اما تعریق زیاد و فعالیت زیاد غدد عرق از بروز بیماری هایی چون بیماری قلبی حکایت میکند.

کره شمالی: زیردریایی آمریکا را غرق می‌ کنیم