طوفان تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو کرد

Posted by

کسانی که می‌گویند ۵ میلیون شغل ایجاد نمی‌شود، نگاه‌شان جای دیگر است

مدیرکل فرودگاه مهرآباد از لغو تمام پروازهای این فرودگاه به دلیل وقوع طوفان و گرد و غبار خبر داد. رستمی تصریح کرد: در تماسی که با سازمان هواشناسی داشتم اعلام کردند که طوفان تا یک ساعت و نیم دیگر ادامه دارد.

کسانی که می‌گویند ۵ میلیون شغل ایجاد نمی‌شود، نگاه‌شان جای دیگر است