اعتراض به توقف عملیات جستجوی چال کندی دزفول

Posted by

کسب سومین طلای کشتی فرنگی توسط کاویانی‌نژاد

نماینده اهواز با انتقاد ازتوقف عملیات جستجوی تنها مفقودی حادثه چال کندی دزفول گفت: این کار درشرایطی که افراد فراوانی چشم انتظار سرنخ از فردمفقود هستند، با اخلاق انسانی همخوانی ندارد.

کسب سومین طلای کشتی فرنگی توسط کاویانی‌نژاد