ترامپ از جمهوریخواهان ناامید شد

Posted by

کشته شدن چندین غیر نظامی سوری در حمله هوایی ائتلاف آمریکا

ترامپ گفت: همه دمکرات ها و تعدادی از جمهوریخواهان، ما را مایوس کردند. اکثر جمهوریخواهان، وفادار و عالی بودند و واقعا سخت کار کردند. باز می گردیم.

کشته شدن چندین غیر نظامی سوری در حمله هوایی ائتلاف آمریکا