پدیده 4 – سپاهان 0

Posted by

کشته شدن ۲۳۳ داعشی طی 19 روز گذشته

گل‌های مرادمند ، قاضی ، قاسمی نژاد و خانزاده بهترین برد تاریخ لیگ برتر را برای پدیده به ارمغان آورده است.

کشته شدن ۲۳۳ داعشی طی 19 روز گذشته