ارتباط مستقیم میان میگرن و اضافه وزن در خانم‌ها!

Posted by

کشته شدن 36 داعشی در جریان پرتاب مادر بمب های آمریکا

محققان معتقدند وزن فرد ممکن است بر خطر بروز سردردهای میگرنی تاثیر بگذارد.

کشته شدن 36 داعشی در جریان پرتاب مادر بمب های آمریکا