رشد شاخص بورس در سال جدید

Posted by

کشته و زخمی شدن شماری از تروریست ها در سوریه

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای همراه، خودرو و رمپنا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فملی، شبریز و شیراز با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

کشته و زخمی شدن شماری از تروریست ها در سوریه