بعد از قتل، خواهرم مدام از من باج می‌گرفت

Posted by

کشته و زخمی شدن ۷ نفر در پی هجوم یک خودرو به نوجوانان در لندن

بعد از قتل، خواهرم مدام از من باج می‌گرفت چون فقط او می‌دانست چه شده است، حدود ۱۴ سال قبل نیز مجبور شدم پس از مرگ پدرم، ارثی که به من می‌رسید را به خواهرم ببخشم …

کشته و زخمی شدن ۷ نفر در پی هجوم یک خودرو به نوجوانان در لندن