مسئولان نباید با نامه یک هنرمند از فجایع گورخوابی مطلع شوند

Posted by

کشف بقایای جسد یک انسان در مشهد

قالیباف: این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است گورخوابی بخش عریان و عیان این معضلات است و این مدل مدیریت کشور آسیب‌ها و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد که ضربات کاری تری بر پیکره این نظام وارد می‌کند.

کشف بقایای جسد یک انسان در مشهد