پرسپولیسی‌ها حریف آینده خود را تحلیل کردند

Posted by

کلیات «طرح تأمین اجتماعی همگانی» در کمیسیون بودجه تصویب شد

بازیکنان پرسپولیس امروز با حضور در جلسه فنی شرکت کردند تا به شناخت از حریف آینده خود برسند.
سرخپوشان امروز از ساعت 19:15 در ورزشگاه سلطان قابوس تمرین خود را انجام خواهند داد.

کلیات «طرح تأمین اجتماعی همگانی» در کمیسیون بودجه تصویب شد