گوهر خیراندیش به «دیوار به دیوار» بازگشت

Posted by

کلیچدار اوغلو دولت ترکیه را تهدید کرد

آزاده اسماعیل خانی دختر گوهر خیراندیش درباره آخرین وضعیت جسمانی مادرش گفت: مادرم بعد از عمل جراحی دردِ شدیدی داشت. تا حدود دو ماه پای مادرم در گچ خواهد بود و در ادامه فیزیوتراپی می‌کنند.

کلیچدار اوغلو دولت ترکیه را تهدید کرد