چه خالهایی سرطانی هستند؟

Posted by

کمدین معروف در زمان سربازی+عکس

همایون مژدهی آذر متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه تشــخـیص خالهای مسـتعد به بدخـیمی بسیار راحت است، اظهار داشت: هـر خالی که تغییر پیدا کـند می‌تواند مستعد بدخیمی باشد، اما نه به این معنا که حتما بدخیم می‌شود بلکه تعداد محدودی از خال‌های تغییر یافته دچار بدخیمی می‌شوند.

کمدین معروف در زمان سربازی+عکس