پرسپولیس 4 – پدیده 0؛ اقتدار در روز افتخار

Posted by

کمیته عالی انتخابات ترکیه با بازشماری آراء همه پرسی مخالفت کرد

پرسپولیس جشن قهرمانی خود را با برتری چهار گله و رسیدن به تمام رکوردهای فصل برگزار کرد، طارمی به صدر گلزنان رفت، رکورد امتیاز شکسته شد و آنها برترین خط هجومی لیگ شدند.

کمیته عالی انتخابات ترکیه با بازشماری آراء همه پرسی مخالفت کرد