توصیه انتخاباتی رحیم صفوی به مردم

Posted by

کنایه وزیر خارجه عراق به سران اتحادیه عرب

رحیم صفوی مقام معظم رهبری را قدرتمندترین و باهوش ترین رهبر درجهان دانست و گفت: مردم در انتخابات پیش رو دولتی را انتخاب و در رأس امور قرار دهند که قدر ملت و کشور را دانسته و به فکر توسعه و آبادانی ایران باشد.

کنایه وزیر خارجه عراق به سران اتحادیه عرب