خودروهای کمتر از 30 میلیون تومان در بازار+ جدول

Posted by

کنگره آمریکا: ایران در پی احداث پایگاه نظامی دائمی در سوریه است

برای خرید خودرو صفر کیلومتر داخلی پژو GLX405 در بازار باید حدود 29 میلیون و 600 هزار تومان هزینه کرد.

کنگره آمریکا: ایران در پی احداث پایگاه نظامی دائمی در سوریه است