خوشحالی مردم بحرین از آزادی علمای خود

Posted by

کوتینیو از لیورپول می رود؟

بحرینی‌ها از هفت نفر از علمایشان پس از آنکه از زندانهای رژیم آل خلیفه آزاد شدند استقبال کردند.

کوتینیو از لیورپول می رود؟