واکنش نعمت‌زاده به وعده ایجاد ۵ میلیون شغل

Posted by

کولاک وزنه‌بردار ایران با کسب سه مدال ارزشمند

وزیر دولت یازدهم گفت: در طول سال‌های بعد از انقلاب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل است که آن هم مربوط می‌شود به زمانی که رشد اقتصادی کشور 6 تا 7 درصد بود.

محمدرضا نعمت‌زاده در گفت و گو با خبرآنلاین درباره وعده‎های انتخاباتی برخی نامزدها برای ایجاد 5 تا 6 میلیون شغل در مدت چهار سال آینده گفت: این حرف ها را اگر جدی می گویند مثل حراج کردن کشور است! کسی که بدون مجوز مجلس، اختیار دخل و تصرف در بودجه را ندارد.

وی افزود: مگر می شود کسی بدون قانون مصوب مجلس قولی به مردم دهد؟! مثل این می ماند که من بدون توجه به نظر مجلس بگویم هرکس کارگاه صنعتی ایجاد کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ارفاق ها و مشوق های خارج از قانون را برای او قائل می شود. اعمال ارفاق ها و مشوق ها را باید مجلس مصوب کند تا من مجری بتوانم عمل کنم، از خودم که نمی توانم مستقل وعده ای بدهم.

عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به این سئوال که در بهترین وضعیت چه میزان شغل می توان سالانه در عرصه صنعت، معدن و تجارت ایجاد کرد؟، گفت: فکر می کنم بین 400 تا 500 هزار شغل در سال می توان ایجاد کرد، البته تقریبا مقداری کمتر از این اعداد را ما انجام دادیم.

وی ادامه داد: در مجموع سال 95 بیش از 650 هزار شغل در کشور ایجاد شد که حوزه تجارت و اصناف سهم عمده ای در آن دارد. ما در طول دولت یازدهم بیش از 19 هزار طرح نیمه تمام را تکمیل و راه اندازی کردیم که خود همین مسئله بیش از 300 هزار شغل ایجاد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در طول سال های بعد از انقلاب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل بود که آن هم مربوط می شود به زمانی که رشد اقتصادی کشور 6 تا 7 درصد بود. البته امسال با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب دولت در حال برنامه ریزی است تا این رقم را افزایش دهیم.

کولاک وزنه‌بردار ایران با کسب سه مدال ارزشمند