سایه ترامپ بر ارتش ژاپن

Posted by

کیفیت خواب مهم‌تر است یا کمیت آن؟

تندرو بودن رهبران فعلی آمریکا و ژاپن در برخورد با مسائل سیاسی، گمانه زنی درباره همکاری متقابل آنها در تعبیر رویای ژاپن هسته ای و تامین منافع نظامی واشنگتن در آسیا-پاسیفیک را افزایش می دهد.

کیفیت خواب مهم‌تر است یا کمیت آن؟