فکرش را نمی کردیم اسد در قدرت بماند!/ایران را دست کم گرفتیم

Posted by

گذاشتن لپ تاپ روی پاها ممنوع

یک مقام سابق دولت اوباما می‌گوید کاخ سفید تصور نمی‌کرد ایران و روسیه تا این حد از سوریه حمایت کنند و «بشار اسد» بتوانند تا این اندازه در قدرت بماند.

گذاشتن لپ تاپ روی پاها ممنوع