اسامی 46 تن از شهدای انفجار حله عراق

Posted by

گران‌ترين و ارزان‌ترین شهرها برای زندگی

دکتر مسعود قادی پاشا گفت: کار تعیین هویت روی سایر دیگر شهدای ارجاعی به پزشکی قانونی باقی مانده و از ۵۲ شهید، تاکنون ۴۶ نفر از طریق DNA، تعیین هویت شده‌اند. اسامی ۴۶ شهید انفجار حله عراق به شرح زیر است:۱. کاظم صالحی۲. فیصل سگوری۳. معصومه جنادله۴. زهرا حلفی۵. سبیحه بالدی۶. ملوک جهانگرد اهوازی۷. زهرا حسونی‌زاده چلداوی۸. سحر قائدی۹. نسرین یوسفی۱۰. محمدرضا رومزی۱۱. فاطمه فرجیان۱۲. فضیله صالحی۱۳. خیری حسین‌پور۱۴. توران اسکندری۱۵. سید عظیمه آذریون۱۶. ژیلا شاهزاده۱۷. ناصر اسدی رکنی۱۸. فاطمه قاسمی۱۹. زهرا عبیاوی۲۰. بی‌بی هایده حیات زاده۲۱. محمدجواد قائدی۲۲. علی قائدی۲۳. مینا جدیدی فیاض۲۴. حمیده لطیفی۲۵. هاشمیه صالحی۲۶. مریم جنادله۲۷. حلاوه موردی۲۸. زهرا عگله‌زاده۲۹. سیده زهرا نایپ‌پور۳۰. طاهره رزاقی‌منش۳۱. حمیده موسوی۳۲. لطیفه عبیات۳۳. اختر ارجمند نژادیان۳۴. مرضیه شمس‌الدین۳۵. فاطمه دارندی۳۶. مریم یوسفی۳۷. حسنه صالحی۳۸. ضامن علی توفان (تبعه افغان)۳۹. فرزانه مفرج کوچکی۴۰. صدیقه رزاق پناه۴۱. محمد نوری منش۴۲. فریبا سگوند۴۳. شرهان صالحی۴۴. لیلا حزبائی۴۵. ابراهیم قائدی۴۶. عماد راضی (راننده)بر اساس اعلام پزشکی قانونی، از زمان انتقال پیکر ۵۲ نفر از شهدای انفجار حله عراق، متخصصین ژنتیک قانونی پزشکی قانونی استان تهران در مرکز تشخیصی – آزمایشگاهی پزشکی تهران، کار تعیین هویت از روی DNA شهدا و خانواده‌های درجه یک آن‌ها را آغاز کرده‌اند و این کار همچنان ادامه دارد.

گران‌ترين و ارزان‌ترین شهرها برای زندگی