امیدواریم پس از رهنمود حضرتعالی شاهد تحول اساسی در تولید و اشتغال باشیم

Posted by

گرد و خاک مهمان خوزستانیها

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که بیانات ایشان و نامگذاری سال ۹۶ که رشد تولید داخل و اشتغال جوانان را به مطالبه عمومی تبدیل می‌کند، در نیل به این اهداف تعیین‌کننده و کارساز خواهد بود.

گرد و خاک مهمان خوزستانیها