جنایت داعش از زبان 2 دختر ایزدی فراری از دست داعش

Posted by

گرد و غبار خانگی موجب چاقی می شود

دو دختر ایزدی که از چنگ داعش نجات یافته اند اعلام کردند در ساعات پایانی آزادی این شهر، تروریست های داعش ۱۰ دختر ایزدی را به ضرب گلوله اعدام کردند.

گرد و غبار خانگی موجب چاقی می شود