وزیر خارجه فرانسه با شمخانی دیدار و گفت وگو کرد

Posted by

گزارش آزمایش موشکی ایران با قطعنامه سازمان ملل ناهمخوان می باشد

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رفتارهای جنایتکارانه منافقین هرگز از حافظه ملت ایران پاک نشده و هر نوع حمایت از این گروهک تروریستی موجب انتقال پیام‌های غیر‌دوستانه به جمهوری اسلامی خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت: در فضای پسا‌برجام چشم‌انداز روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و فرانسه بسیار روشن است.

گزارش آزمایش موشکی ایران با قطعنامه سازمان ملل ناهمخوان می باشد