تلفات حوادث رانندگی در سال جاری کاهش یافته است

Posted by

گزارش آسوشیتدپرس از کاهش ارزش پول ایران!

در آبان امسال 27 هزار و 878 مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که 20 هزار و 524 نفر آنان مرد و هفت هزار و 354 نفر زن بودند.

گزارش آسوشیتدپرس از کاهش ارزش پول ایران!