ثبت نام ۲۰۰۴۷ نفر در دومین روز ثبت نام انتخابات شوراها

Posted by

گزارش تصویری از تمرین تیم ملی در قطر

دبیر ستاد انتخابات کشور، گزارش روز دوم ثبت نام داوطبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.

به گزارش مهر، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، برابر اعلام پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور، گزارش روز دوم ثبت نام داوطبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.

بنا براین گزارش وضعیت داوطلبان ثبت نام شده در روز دوم ثبت نام برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا بدین شرح است:

کل ثبت نام ۲۰۰۴۷ نفر؛ شامل ۱۰۵۳ زن و ۱۸۹۹۴ مرد

داوطلبان ثبت نام شده برای شوراهای اسلامی شهر:

۵۲۸۲ نفر شامل ۵۰۵ زن و ۴۷۷۷ مرد

داوطلبان ثبت نام شده برای شوراهای اسلامی روستا:

۱۴۷۶۵ نفر شامل ۵۴۸ زن و ۱۴۲۱۷ مرد.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ۶ فروردین ماه سال ۹۶ در فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ادامه خواهد یافت.

گزارش تصویری از تمرین تیم ملی در قطر