فهرست جدید تحریم‌های موشکی و هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران

Posted by

گزارش تمرین استقلال/ تولد بازی آبی پوشان

اتحادیه اروپا لیست جدیدی از افراد و نهادهای تحریمی در ایران را که در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی نقش دارند، اعلام کرد.

گزارش تمرین استقلال/ تولد بازی آبی پوشان