مستند حسن روحانی را نمی‌سازم

Posted by

گزارش زنده؛ الفتح 0 – استقلال.خوزستان 0

رضا میرکریمی گفت که تنها کاری که در انتخابات پیش رو انجام می‌دهم آن است که مانند هر ایرانی، رای می‌دهم.

گزارش زنده؛ الفتح 0 – استقلال.خوزستان 0