اولین حضور «رئیسی» بدون حرف انتخاباتی/ شور انتخاباتی در اردوگاه نیروهای‌های انقلاب

Posted by

گزارش زنده؛ ذوب‌آهن 1 – بنیادکار 0

اولین حضور تولیت آستان قدس رضوی بدون هرگونه حرف انتخاباتی حاشیه‌هایی از جمله شور انتخاباتی در اردوگاه نیروهای‌های انقلاب به همراه داشت.

گزارش زنده؛ ذوب‌آهن 1 – بنیادکار 0