مهمترین عملکرد وزارت اطلاعات در سال 95 قربانی نشدن مردم در اقدامات تروریستی است

Posted by

گزارش زنده؛ قطر 0 – ایران 0

وزیر اطلاعات گفت: مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید و تاکنون وزارت اطلاعات با تمام توان در این راستا نقش آفرینی مطلوب داشته است.

گزارش زنده؛ قطر 0 – ایران 0