ترفند کثیف مافیای گوشت

Posted by

گزارش پرونده قطار سمنان برای رئیس جمهور ارسال شده است

رییس شورای تامین کنندگان دام زنده کشور، قیمت فعلی گوشت قرمز را در بازار کاذب دانست و گفت: افراد سودجو به دنبال واردات ارزان قیمت هستند تا بتوانند این محصولات را با قیمت های بالاتری به فروش برسانند. به طور مثال هر کیلو لاشه گوشت وارداتی از ارمنستان با قیمت بره ایرانی به قیمت 400 تا 450 هزارریال به فروش می رسد.

گزارش پرونده قطار سمنان برای رئیس جمهور ارسال شده است