تا سال ۲۰۰۰، واشنگتن دستکم در ۸۱ انتخابات دخالت کرده بود

Posted by

گزینه ترامپ برای پست وزارت خارجه آمریکا باید توضیح دهد

نشریه آمریکایی در گزارشی از دخالت‌های گسترده آمریکا در امور انتخاباتی دیگر کشورها به انحاء مختلف و تلاش در اجرای کودتا در صورت عدم انتخاب فرد مقبول این کشور اشاره کرد. این نشریه در بخش دیگر به تقلای روس‌ها در این زمینه و مداخله در امور انتخاباتی ۳۶ کشور بعد از خاتمه جنگ دوم اشاره می‌کند.

گزینه ترامپ برای پست وزارت خارجه آمریکا باید توضیح دهد