حمله دراکولا به مناطق شمالی ایران

Posted by

گسترش مناسبات ایران و کره‌جنوبی در بخش تعاون

یسنا به‌منش در خصوص خطرات گزش حشره دراکولا در ایران گفت: حشره دراکولا کاملاً شبیه مورچه و کمی بلندتر و کشیده‌تر است و بدنش به‌طور یک درمیان به رنگ سیاه و مایل به قهوه‌ای است.

گسترش مناسبات ایران و کره‌جنوبی در بخش تعاون