با تغییر فصل تغییرات غذایی داشته باشیم!

Posted by

گسترش 1- استقلال 1؛ فرار از شکست با تدبیر و امید

بسیاری از درمانگران مکاتب درمانی طبیعی در جهان به‌ویژه مکتب طب سنتی ایران بر این باورند، رعایت نکاتی ساده و کاربردی که در کتب و متون قدیمی طب سنتی بارها به آن اشاره شده، می‌تواند تاثیر زیادی در کنترل تغییرات، بیماری‌ها و اختلال‌های ناشی از جابه‌جایی فصول داشته باشد.

گسترش 1- استقلال 1؛ فرار از شکست با تدبیر و امید