فیفا استادیوم کلاسیک ایران را به جهان معرفی کرد/ عکس

Posted by

گفتگوی تلفنی پوتین و ملک سلمان درباره مبارزه با تروریسم

برگه رسمی جام جهانی به معرفی ورزشگاه بزرگ شهر تهران پرداخت.

گفتگوی تلفنی پوتین و ملک سلمان درباره مبارزه با تروریسم