نجات خانم معلول از میان تل آتش و دود + تصاویر

Posted by

گلایه شورجه از کم توجهی سینما به 9 دی

فداکاری نیروهای آتش نشانی و اورژانس باعث نجات خانمی دارای معلولیت جسمی از میان شعله های آتش شد.

گلایه شورجه از کم توجهی سینما به 9 دی