از خدمات هوشمندسازی منطقه آزاد انزلی رونمایی شد

Posted by

گلزنی‌های طارمی ادامه‌دار است؟

شهروندان منطقه آزاد انزلی از طریق این فناوری می‌توانند به جای استفاده از کارت‌های بانکی متعدد و یا کارت‌های اعتبارى ناوگان های حمل و نقل عمومی، از سیم‌کارت خود برای پرداخت انواع خدمات شهری مانند خدمات حمل‌و‌نقل استفاده کنند.

گلزنی‌های طارمی ادامه‌دار است؟