در این شب ها ماهی نخورید

Posted by

گل برزای قربانی گرفت/ پیشخوان ورزشی

خوردن ماهی در شب یا در فصول سرد بدون مصلح ممکن است میزان سردی مغز و اعصاب را بیش از حد افزایش می‌دهد، منجر به اختلال حس و حرکت با علائمی چون گزگز و بی‌حسی پوست یا بخشی از بدن، خواب آلودگی و منگی و …می‌شود.

گل برزای قربانی گرفت/ پیشخوان ورزشی