رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: فضای سیاسی را بدتر نکن

Posted by

گوترش: جنگ با تروریسم بدون روسیه ممکن نیست

رئیس شورای اروپا، با اشاره به احتمال خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس خطاب به ترامپ در توئیتر نوشت: «فضای سیاسی را بدتر نکن.»

گوترش: جنگ با تروریسم بدون روسیه ممکن نیست