وزرای نفت،‌ نیرو، رفاه و دفاع در اولویت حضوردرکمیسیون انرژی

Posted by

گورباچف،پوتین وترامپ را به گفتگو وایجاد تفاهم فراخواند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برنامه کمیسیون جهت دعوت از وزرای پیشنهادی نفت، نیرو، رفاه و دفاع، گفت: رؤسای کمیته‌های تخصصی کمیسیون انرژی مأمور پیگیری لحاظ شدن اولویت‌های کمیسیون در برنامه‌های وزرای پیشنهادی مذکور شدند.

گورباچف،پوتین وترامپ را به گفتگو وایجاد تفاهم فراخواند