منصوریان با جباروف و جباری به جنگ استقلال می رود!

Posted by

گوشت شتر چه خاصیتی دارد؟

منصوریان در بازی نخست تیمش از استفاده برخی بازیکنانش محروم بود و برخی از بازیکنان که روی آنها بعنوان بازیکن ثابت حساب کرده بود هم هنوز به آمادگی لازم نرسیده بودند. از جمله سرور جباروف هافبک ازبکستانی آبی پوشان که تنها در دقایق پایانی برای این تیم به میدان رفت.

گوشت شتر چه خاصیتی دارد؟